Fuld udskiftning af tag.

Bygningen på 249 m2 er bygget i 1880 og er løbende blevet renoveret.

Som hovedentreprise stod vi for udskiftning af tag og tømrer og murerarbejde inde i huset.

at udskifte taget og foretage nogle mindre tømrer/murerarbejder inde i huset. Det betød at huset gennemgik en nedrivning af taget, opretning af tagkonstruktion, svampebekæmpelse, nyt tegltag, nedtagning af skorsten og ny tagaltan.

Blikkenslagerne stod for inddækning af tag, opførelse af tagrender og nedløb.

I forbindelse med projektet samarbejdede vi med arkitekt Peter Kiowsky

Kategori